God waarom ik?

Foto door Kat Jayne op Pexels.com

Tranen stromen over je wangen, eenzaamheid en verwarring. Je huilt jezelf in slaap. De volgende dag sta je op met dikke ogen. Als je terugdenkt aan hoe je de avond ervoor in slaap viel word je weer intens verdrietig. Weer stromen de tranen. Je kan niet stoppen met huilen.
Je verdriet verandert zo nu en dan ook in boosheid en onbegrip.
Een lawine van vragen gaan door je hoofd heen. Je snapt er niks van.

Waarom ik? Waarom maak ik dit nou mee? Waaraan heb ik dit verdiend, wat heb ik misdaan?

Is dit een herkenbare situatie voor je? Betrap je jezelf weleens op dit soort vragen?

Ik geloof dat dit vragen zijn die bij iedereen weleens op kunnen komen of juist geregeld gesteld kunnen worden.

Alhoewel ik van kinds af aan al sterk het gevoel had om geen ” waarom ” vragen te stellen.
Die vragen stel je niet als je een dankbaar kind van God bent zo bedacht ik me.
Hij weet immers alles en beslist alles.
Als die vragen weleens bij me opkwamen wuifde ik ze weg en als ze toch een keer bleven hangen had ik gelijk een antwoord voor mezelf klaar.
Waar ik op dat moment doorheen ging lag aan mijzelf.
Het was mijn eigen schuld en ik moest maar zien hoe ik het recht kon trekken.
Dan moest ik maar harder bidden.

Is het terecht om geen ” waarom ” vragen te stellen?

Ik ben erachter gekomen dat het goed kan zijn om dit soort vragen te kunnen stellen. Je kunt hierdoor eerlijk naar jezelf zijn en bewust naar de waarheid op zoek gaan.
Dit ook omdat je soms geneigd kan zijn om de schuld buiten jezelf te leggen.
Het kan zomaar zijn dat het inderdaad door jouw eigen leefstijl, omgeving, denkwijze en of handelen komt dat je in een situatie belandt dat niet prettig is of zo kan aanvoelen.
Door dit bewust te onderzoeken kun je er een oplossing voor vinden. Soms kun je je ook afvragen of het überhaupt noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor je situatie.
Het zou weleens kunnen zijn dat je iets bruikbaars voor de toekomst uit die onprettige situatie kunt halen en dat het goed is om de situatie en de gevoelens die erbij komen kijken maar op hun beloop te laten.

De vraag waarop ik me vandaag wil richten is:
Waarom laat God het toe dat je moeilijke situaties meemaakt terwijl je hem dient? Waarom grijpt Hij niet in?

Foto door Pixabay op Pexels.com

Voor het antwoord op deze vraag zou ik je graag naar het bijbelverhaal van Job willen meenemen.

“Er was eens een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad”. Job 1:1

Job was een Godvrezend gezegende man die rijk was in zowel bezit als in een grote familie en vriendenkring. Job stond bekend als een vriendelijk persoon.
Job had alles wat zijn hartje begeerde en had zijn hart op de juiste plek, in de handen van God.
Tot op een zekere dag Job alles kwijt raakte. Hij verloor al zijn kinderen, een groot deel van zijn bezit en zelfs zijn vrienden keerden zich tegen hem.
Job snapte er niks van en vroeg zich af waaraan hij dit allemaal verdiend had. Hij had immers een goed leven geleid, zijn kinderen geleerd wie God is en hij had God altijd aanbeden.

Het moeilijke uit dit verhaal was dat Job heel lang geen antwoord kreeg.
God was stil.
Het werd zo heftig voor Job dat hij liever gestorven was.

“Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag”. Job 3:1

Uit dit verhaal kun je er misschien wel opmaken dat Job door zijn omstandigheden in een depressie terecht kwam. Hij lijde en was emotioneel een wrak.
Zijn vrienden vroegen zich af of Job gezondigd had en nog erger, ze beschuldigden Job er van dat wat hij meemaakte vast zijn eigen schuld was en dat hij zich zou moeten bekeren. Job moest zijn fouten erkennen. Ze hielden om de beurt toespraken die Job moesten overtuigen wat hij verkeerd deed en hoe hij zich ervan moest bekeren. Dit terwijl Job beweerde onschuldig te zijn.
Job’s vrouw adviseerde Job om God te vervloeken en een einde aan zijn leven te maken. Ze kon het niet begrijpen waarom hij nog steeds geloofde terwijl hij zoveel ellende mee maakte.
Kun je je voorstellen hoe heftig deze situatie was en hoe zwaar het voor Job geweest kon zijn?

Het wonderbaarlijkste hiervan is dat Job inderdaad niks verkeerds had gedaan.
Job was zeer geliefd door God. God schepte zelf over hem op. God was trots op Job.

Stel je eens voor dat God zegt:
Hey zie je mijn geliefde zoon/dochter …. vul je naam maar eens in. Ik ben zo trots op hem/haar!
Is toch geweldig?

Foto door George Becker op Pexels.com

Voor Job voelde het anders. Hij ervaarde het alsof God hem verlaten had.
Job ging door een beproeving heen, die wij tegenwoordig ook als strijd kunnen zien.
Strijd tegen de tegenstander. In de bijbel staat geschreven dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is maar tegen de geestelijke machten van het kwaad.
Satan is altijd op zoek naar de kinderen van God om ze van hun geloof in God en in wie ze zijn te beroven.
Dit was al vanaf het begin van de wereld. Het begon al bij Adam en Eva.

Satan vroeg aan God of hij God kon bewijzen dat Job Hem zou vervloeken en verlaten zodra het slecht met hem zou gaan.
Satan had het idee dat Job God echter alleen maar aanbidde voor de zegeningen die hij had en kreeg.
Je ziet hier duidelijk dat Satan Job op emotioneel/geestelijk gebied aanviel. Hij pakte alles wat Job dierbaar was en toen hij zag dat Job God nog bleef aanbidden zorgde hij ervoor dat Job ziek werd. Hij kreeg overal vreselijke zweren.
God liet dit toe maar zei tegen Satan dat hij Jobs leven niet mocht nemen. God was overtuigd dat Job Hem niet de rug zou toe keren.

“Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft.Voorwaar hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.
De Here zei tegen de Satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. Job 1:11-12

Nadat Job dit allemaal had doorgemaakt kreeg hij meer dan wat hij verloren was terug.

Foto door RODNAE Productions op Pexels.com

Ik kan begrijpen dat dit verhaal ingewikkeld en zwaar op je zou kunnen overkomen maar ik daag je uit om de Heilige Geest hier een openbaring over te vragen. Dit zodat je met je tegenslagen leert om te gaan en wetend dat je er beter uit kan komen.


Zijn de tegenslagen er omdat je het verdient? Nee, zeker niet altijd!
Is het omdat je God aanbidt? Ik wou dat ik het anders kon zeggen.. maar soms wel ja.
Denk eens aan al de Christenen die worden vervolgd omdat ze in God geloven.

Ook ik heb hier mee te maken. Toen ik de stap zette om naar buiten te treden met mijn verhaal om God te verhogen kreeg ik veel complimenten. Tegelijkertijd heb ik al veel deuken opgelopen tijdens dit proces waardoor het opgeven al vele malen door mijn hoofd is gegaan. Satan kent je gevoelige plekken en valt je daarop aan. Bij mij komt vaak twijfel om de hoek kijken. Hierdoor verstijf ik en komt er weinig gedaan. Ondanks het niet makkelijk is ben ik er bewust van dat dit niet van God is en dat ik een overwinnaar ben en alles kan als ik maar geloof.

Als je het verhaal van Job leest wilde Job het opgeven, hij wenste om nooit geboren te zijn.
Job was constant op zoek naar God. Hij wilde graag Gods nabijheid proeven. Hij wou antwoord en zocht het bij God. Ondanks dat God lange tijd geen antwoord gaf, bleef hij op zoek naar God. Zijn frustraties en zijn lijden bracht hij bij God.
Toen Job alles weer terug kreeg, geloof ik dat Job zijn geloof nog groter was geworden.
Satan zal wel met schaamte, met zijn staart tussen zijn benen en een gebogen hoofd verdwenen zijn.
Job heeft hij in ieder geval met rust gelaten.

Jobs verhaal leert ons iets wat Job toen niet wist en wat wij gelukkig wel weten en dat is dat wij door beproevingen heen gaan. Soms laat God situaties toe om ons geloof te doen groeien. Dit gebeurt als wij aan Hem blijven vasthouden.
Ondanks dat Job zich zo ellendig en eenzaam voelde was God bij Hem.
Als je door situaties heen gaat is het goed om God opheldering over je situatie te vragen. Dus een “waarom ” vraag mag gesteld worden. Ik geloof wel dat je dit uit alle nederigheid moet doen.
Dit zodat je geopenbaard kan worden of het strijd is waar je doorheen gaat of dat je iets aan je eigen handelen mag gaan veranderen.

In de bijbel staat ook geschreven dat wij ons van zonden moeten bekeren en ons denken moeten vernieuwen.

In beide gevallen heeft God ons een wapenrusting gegeven die we aan mogen doen terwijl we de strijd aangaan.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Efeze 6:13

Mijn openbaring is:
Dat je identiteit in Christus gepaard gaat met strijd. God laat het soms toe dat je door beproevingen heen gaat. Hij wil op je kunnen vertrouwen dat wat er ook gebeurt je Hem nooit loslaat omdat Hij jou nooit alleen laat.

De strijd die je voert is niet tegen de mensen! Blijf te alle tijden in liefde handelen. Trap niet in de vallen van de vijand. Wees je er bewust van. Hij komt om relaties kapot te maken. Je te doen twijfelen in God en in jezelf. Hij is er bewust van dat als je in je identiteit in Christus blijft staan dat je krachtiger wordt en dat het koninkrijk van God die binnen in je zit zichtbaar wordt.

“Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”. Efeze 6:11-12

Je bent een overwinnaar omdat Jezus de prijs heeft betaald. Jezus is overwinnaar.

Tegelijkertijd hebben we de macht en autoriteit gekregen om korte metten te maken met de macht van de duisternis.
Zonder strijd is er geen groei!

Foto door Maria Pop op Pexels.com

Wat zeg jij?
Ga je de strijd aan?

Eline Bakker – Jezus Overwinnaar
2 gedachten over “God waarom ik?

Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: