It must be nice (deel 1)

Foto door Isabelle Taylor op Pexels.com

It must be nice! Het moet gaaf zijn!

De titel van deze blog is een uitdrukking die mijn dochter van 21 jaar vaak gebruikt als we aan het telefoneren zijn. Dit als ik weer één van mijn gedachten met haar deel. Gedachtes waar ik vol van ben, leuke gedachtes.
Mijn dochter woont overigens sinds een jaar geleden op kamers. Ze is met de tijd mijn beste vriendin geworden.
Als ik mijn verhaal of gedachte aan haar vertel en ze geduldig naar me geluisterd heeft, zegt ze aan het einde van mijn verhaal; It must be nice..
Elke keer als ze deze uitdrukking gebruikt voelt het alsof ik in een diepere dimensie van mijn eigen gedachte ga en het intenser beleef en zie gebeuren.
Ik zal dit met een voorbeeld uitleggen.

Een paar weken geleden hadden wij z’n een telefoongesprek.
Ik werd wakker op een regenachtige dag waar mijn bed graag wilde dat ik bleef liggen.
Ik belde haar op om te vragen hoe het met haar ging en vertelde op mijn beurt dat ik geen zin had om op te staan. Ik zei dat het veel makkelijker zou zijn om op te staan als ik in het hele huis vloerverwarming had. Hierdoor hoefde ik geen slippers aan en kon zo op mijn blote voeten naar beneden om een kop koffie te drinken. Dan zou ik vervolgens met warme voetjes naar de badkamer lopen die al heerlijk voorverwarmd was, ontspannen in bad liggen, aankleden en direct naar de kapper zodat ze mijn haar konden doen aangezien ik ook geen zin had om mijn haren te kammen. Daarna zou ik ergens uitgebreid gaan ontbijten. Waar dat zou zijn maakte voor mij niet zoveel uit als ik het maar niet hoefde te maken. De rest van de dag zou ik verder naar mijn wensen invullen. Hoe héérlijk zou dat zijn als dit dagelijks kon.

De werkelijkheid was anders. Ik moest zoals gewoonlijk mijn slippers aan, douchen, mijn zelfgemaakte ontbijt opeten en naar mijn werk gaan.

Toen ik klaar was met mijn verhaal zei ze hmm It must be nice. Waarop ik meteen in mijn gedachtes dacht; Yes it is!
Zelf had ze ook wat ideeën die mijn en haar ochtenden op vele manieren makkelijker zou kunnen maken.

Nu terug naar de realiteit.

Foto door Elle Hughes op Pexels.com

Als je mij vandaag je toestemming wilt geven om je mee te nemen in mijn gedachten die deze keer niet op fantasie gebaseerd zijn; dan zou ik je de reden willen geven waarom ik in God geloof en waarom ik mezelf een volger van Jezus noem.
Hiermee hoop ik dat je de reden van de titel van deze blog kan gaan begrijpen. Tenminste daar bid ik voor.
Ik wil je graag als een vriendin meenemen.
Jij die misschien wilt weten wat het voor mij zo mooi en leuk maakt om God te dienen en waarom ik er zo vol van ben? Een logische vraag.

Ik heb deze vraag ook vaak aan mezelf gesteld. Eigenlijk vraag ik het mezelf dagelijks af om eerlijk te zijn.
De reden waarom ik het mezelf dagelijks afvraag is omdat het elke dag een bewuste keuze is om jezelf als kind van de Almachtige God te zien en met Hem te wandelen. Dit bepaalt je gedachtes, hoe je met mensen omgaat, hoe je met jezelf omgaat en de keuzes die je maakt.

Wat maakt God dienen nou zo mooi?

Toen ik tot bekering kwam en daarmee bedoel ik dat ik Jezus aangenomen had als mijn redder en verlosser ging er een wereld voor mij open. Het leek alsof mijn ogen opengingen. Alsof ik voorheen blind was geweest. De manier waarop ik naar mijn leven en het leven om me heen begon te kijken was compleet veranderd. Ik werd als het ware opnieuw geboren.
Dit gebeurt alleen als je tot besef komt dat Jezus voor je zondes stierf en wat Hij heeft afgelegd op weg naar het kruis voor jou.
Op dat moment komt er een groot ontzag voor Hem. De immense liefde die Jezus voor je heeft komt ineens je hart binnen. Je hart wordt zacht en je liefde voor hem als voor de medemens groeit enorm.
Zijn liefde wordt in een prachtig lied beschreven als Reckless love. De roekeloze liefde van God.
God is zo roekeloos geweest om Zijn zoon op te offeren voor jou. Geen enkele andere God heeft dit gedaan.
Maar God is niet roekeloos, dat zou je als mens zo kunnen zien. Zijn liefde gaat zo ver dat het onverklaarbaar is voor jou en mij. Voor ons als mensen niet te bevatten.
Toen ik inzag dat Jezus voor mij vernederd werd, geslagen, gekruisigd en toch in alle liefde Zijn taak volbracht had raakte dit mij diep van binnen. Voor mij was er op dat moment en nu nog steeds niks anders dan hem in alle dankbaarheid te volgen en te dienen. Hij heeft dit op zijn beurt ook voor mij gedaan uit liefde. Hij stond in dienst van de Vader voor jou en mij.

Johannes 13:34
Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb.

Jezus heeft de verzoening mogelijk gemaakt tussen mij en God.
Als ik om me heen kijk naar de prachtige wereld en de mooie mensen die God gemaakt heeft en zie wat er allemaal gebeurt terwijl wij zo een privilege hebben om van alles te kunnen genieten word ik er soms best droevig van. Haat, jaloezie, moord, mishandeling, zelfdestructief gedrag, oorlog en ga zo maar door. Dat was zeker niet de bedoeling van God bij het creëren van de wereld en de mensen. Allemaal dingen die ik graag anders had willen zien.
Ik denk dat jij ook ontelbare voorbeelden kan benoemen die ook jou verdrietig kunnen maken.
Hoe zou de Schepper van de wereld zich dan voelen? Ik geloof ontzettend verdrietig en zelfs tot boos zijn toe.

Helaas ben ik ook iemand die schuldig is. Ik ben een zondaar, we zijn allemaal zondaars. Iedereen maakt zich weleens schuldig aan zondige gedachtes en handelingen. Iedereen doet weleens iets ongeoorloofds.
Een zondaar is iemand die niet trouw is aan zijn eigen diepere waarheid.

Als je dan tot overtuiging komt dat God niet boos is of blijft doordat Jezus zichzelf heeft opgeofferd voor je eerdere fouten en de fouten die er komen gaan wil je niks anders dan je bijdrage leveren. Want een leven zonder zonden bestaat niet.
Door Jezus kun je bidden voor vergeving en die ook ontvangen waardoor je vrij kunt leven.
Hoe vaak kan je jezelf voor de kop slaan als je een fout of zonde heb begaan en dat dit je dagen, weken, maanden en zelfs jarenlang kan blijven achtervolgen. Hoe vaak kan iemand jou iets aandoen en dat het je ook jaren gevangen kan houden in boosheid, bitterheid en verdriet omdat je die persoon niet kan vergeven? Je hart kan door die omstandigheden worden verhard. Maar het goede nieuws is dat dat niet hoeft. Daarvoor is Jezus naar de wereld gekomen.

Jesaja 43:25
Ik ben het die terwille van Mijzelf uw zonde wegdoe en er nooit meer aan zal denken.

Jezus kwam op de wereld als Zoon van God om zijn liefde te verspreiden. Hij heeft waardevolle lessen achtergelaten, door te laten zien hoe we kunnen en mogen leven. In liefde en vreugde.
Hij heeft het mogelijk gemaakt om vergeving van God te ontvangen maar ook dat wij vergeving kunnen schenken.
Als mens heeft hij alles ervaren en gevoeld wat jij vandaag in het dagelijks leven kan ervaren. Hij weet als geen ander hoe pittig het leven kan zijn. Hij was onschuldig en werd schuldig verklaard. Hij bracht liefde en werd gehaat.
Dat maakt het Christelijk geloof uitzonderlijk en is het als geen ander. Als je een volger van Jezus bent, heb je een relatie met Jezus en een relatie met God. Je wandelt als het ware met Hem. Je praat met elkaar en je hebt een goede verstandhouding. Dit krijg je door de Heilige Geest die in je hart komt wonen.


Vraag jezelf dit eens af.
Je krijgt een sterkere band met iemand wanneer die weet waar je vandaan komt toch? Iemand die ongeveer weet hoe het is om in je schoenen te staan of niet? Of iemand die in een soortgelijke situatie als jou heeft gezeten, daar kun je pas een gesprek mee voeren toch?
Jezus is zo’n persoon, Hij weet als geen ander hoe het voelt om je best te doen en dat sommige mensen dat niet waarderen, Hij weet als geen ander hoe het voelt om pissig te zijn en toch je kalmte te moeten bewaren, Hij weet hoe het voelt om van iemand te houden en toch afgewezen te worden, Hij weet hoe het voelde om alles te geven en niets te ontvangen. Het enigste wat Hij niet weet is hoe het voelt om te zondigen, want dat heeft Hij niet gedaan. Maar ik geloof dat Jezus genoeg momenten heeft gehad waardoor Hij kon zondigen. Dit toen de duivel hem wou verleiden in de woestijn tijdens zijn vastenperiode. Maar ook de vele vrouwen die aan zijn voeten lagen. Jezus was Lit! Hij had makkelijk de taak van zijn Vader kunnen laten voor wat het was en een leven met één van die talloze vrouwen kunnen gaan delen.
Stel je eens voor, Jezus die los gaat!

Nee Jezus nam Zijn taak serieus, gehoorzaamde zijn Vader en heeft het volbracht en dit uit liefde voor de mens. Toen hij gekruisigd werd ben je als volger van Jezus samen met hem doodgegaan en ben je als Heilige in hem uit de dood opgestaan. Hier staat ook de waterdoop voor. Je laat aan de wereld zien dat je een nieuw leven bent gestart en laat je oude mens achter. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en heeft de Heilige Geest gestuurd zodat ook jij in zijn liefde kan wandelen en zijn licht op de aarde kan schijnen. Dat je in Zijn naam vergeving kan vragen en nog meer dan dat kan vragen.

2 korintërs 13:13
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Dus nu weer de vraag, wat maakt God dienen en Jezus volgen zo mooi en leuk?

Door Jezus Zijn offer ben je een kind van God, als God naar je kijkt ziet Hij Jezus. Je identiteit ligt in Hem geborgen. Dit betekent dat door Jezus Zijn voetsporen te volgen je de kracht krijgt om onbevreesd te leven en duisternis te overwinnen. Alles is mogelijk er is niets wat onmogelijk is. Er is niks dat teveel is voor God. Je ontvangt ontelbare zegeningen, je ontvangt innerlijke rust, bescherming, vreugde, eeuwig leven in het hiernamaals, de kracht om te vergeven, plezier, uitdagingen, je zwaktes worden je sterktes, je bent geaccepteerd, aanvaard en je vindt de ware reden waarom jij een plek op deze wereld inneemt.
Je leeft op de wereld maar bent niet van de wereld. Dat geeft je een enorme vrijheid in je Geest. Je bent niet afhankelijk van wat alle ministers en wereldse koningen doen of besluiten. Dit omdat Zijn naam boven alles en iedereen staat.

2 Korintiërs 3:17
Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Hoe mooi zou dat zijn. Kun je je dat al voorstellen? Het wonderbaarlijkste ervan is, dat je er niets voor hoeft te doen. Je mag het allemaal ontvangen als Zijn kind. Je mag ervoor kiezen. Want God dwingt niet. Hij is streng maar rechtvaardig. Dat zijn vaders toch ook voor hun kinderen?

Tijdens het schrijven van deze blog kreeg ik een nieuw logisch inzicht. Ken je Judas Iskariot nog? Judas is degene die Jezus verraden heeft. Ik bedacht me dat ik nog nooit zo naar hem had gekeken. Ik geloof dat als Judas door zijn verraad zich had bekeerd en niet zichzelf zodanig gepijnigd had met schuldgevoelens en inzag waarom Jezus naar de wereld gekomen was, hij zichzelf niet op hoefde te hangen. Ook voor Judas was er vergeving geweest als hij erom had gevraagd. Zo een God is de Grote IK BEN.

Vriendin; als je na het lezen van mijn gedachten die op waarheden gebaseerd zijn, de titel begrijpt en denkt hmm.. It must be nice.
Kan ik je maar één antwoord geven… Yess it is!

Als je wilt weten hoe je Jezus als je redder en verlosser kan aannemen en verzekerd wordt van je redding en al je zegeningen nodig ik je uit om het volgende filmpje te bekijken en het hardop te bidden. Meer hoef je niet te doen. De rest zal vanuit Zijn liefde en Heilige Geest volgen.

I AM your identity

Eén van mijn favoriete aanbiddingslied. ‘Reckless Love van Cory Asbury’.

6 gedachten over “It must be nice (deel 1)

Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: